For Studerende

Du bliver en del af os...

Kære studerende

Hvis du kunne tænke dig at være studerende hos os, så har vi plads til 2 i 1. praktik og 2 lønnede studerende. Studerende i 2. praktikperiode er i vuggestuen, studerende i 3. praktikperiode er i en af børnehavegrupperne.

Vi samarbejder også rigtig gerne med studerende der ønsker at gennemføre et projekt eller arbejder med en relevant opgave.


Da vi er en skov- og naturinstitution, der desuden er Steinerinspireret, er det rigtig godt at dine mål og projekter passer til denne pædagogik. Derfor må aktiviteter og projekter meget gerne foregå ude i naturen, enten på vores legeplads, i skoven eller andre steder i naturen.

Vi har valgt at være praktikinstitution, fordi vi gerne vil:

  • være med til at uddanne fremtidige pædagoger.
  • give et indblik i en anderledes institution (Udebørnehave, naturvuggestue, grøn institution, naturlegetøj, legeplads uden gynger, Mooncars, klatrestativer m.m., men med klatre- træer, genbrugskøkkenredskaber, naturens legetøj).
  • få inspiration udefra.
  • udbrede vores pædagogiske praksis, der bl.a. indeholder principper fra Rudolf Steiners pædagogik.
  • Praktikbeskrivelse for 1. periode (pdf - nyt vindue)
  • Praktikbeskrivelse (pdf - nyt vindue)

Tilbud om vejledning

 

Henrik Ledelse, Steiner pædagogik, Skovbørnehusets pædagogiske praksis og organisation.
Jane TR arbejde, Brobygning, førskolearbejde
Laila Tværfagligt samarbejde, To-sprogede, Sorg- og kriseberedskab
Pia Bål og bål mad
Tina Småbørnsernæring
Ditte Sprogarbejde
Henrik Legeplads - tanker og planer
Mary Arbejdet med Børn og Natur


Vi håber med disse uddannelsesplaner at have tydeliggjort vores forventninger og krav til jer studerende.

Vi glæder os til et godt samarbejde