Bestyrelsen

Læs om bestyrelsen og deres arbejde

I Skovbørnehuset er der god tradition for en meget aktiv forældrekreds. Det oplever vi bl.a., når der skal vælges repræsentanter til betyrelsen. Her har vi gerne afstemning og kampvalg.

Bestyrelsen er med i maskinrummet og er med til at forme hverdagene for børnene. Bestyrelsen er forældrenes talerør og er bl.a. med til at 

 • ansætte nyt personale

 • give input til kostpolitik

 • diskutere indkomne forslag fra forældre

 • få indblik i og blive involveret i de store linjer omkring pædagogisk praksis, økonomi samt de pædagogsike læreplaner.

 • arbejde med at styrke samarbejdet mellem børnehave og forældre

Man er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem. Leder Henrik kan formidle kontakten til medlemmerne.

Nuværende medlemmer

 • Formand; Michael Skovgaard, far til Live og Nohr
 • Næstformand; Hans-Jørgen Bruno Hansen, far Johanna
 • Repræsentant i ansættelse af personale; Klaus Müller, far til Milton
 • Menigt medlem; Monica Sommerlund, mor til Victoria og Sabrina 
 • Menigt medlem; Dennis Aasferg, far til Lauritz 
 • Suppleant; Lonni Jensen, mor til Malthe
 • Suppleant; Rikke Thybo Albrechtsen, mor til Mathilde og Isabella

Personalets repræsentanter i bestyrelsen er Randi, Rikke og Anne Mette.