Bestyrelsen

Læs om bestyrelsen og deres arbejde

I Skovbørnehuset er der god tradition for en meget aktiv forældrekreds. Det oplever vi bl.a., når der skal vælges repræsentanter til betyrelsen. Her har vi gerne afstemning og kampvalg.

Bestyrelsen er med i maskinrummet og er med til at forme hverdagene for børnene. Bestyrelsen er forældrenes talerør og er bl.a. med til at 

 • ansætte nyt personale

 • give input til kostpolitik

 • diskutere indkomne forslag fra forældre

 • få indblik i og blive involveret i de store linjer omkring pædagogisk praksis, økonomi samt de pædagogsike læreplaner.

 • arbejde med at styrke samarbejdet mellem børnehave og forældre

Man er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem. Leder Henrik kan formidle kontakten til medlemmerne.

Nuværende medlemmer

Aug. 2022:

 • Formand; Steffen Møller, far til My
 • Næstformand; Monica Sommerlund, mor til Sabrina
 • Menigt medlem; Vivian Thygesen, mor til Asger 
 • Menigt medlem; Henriette Marcussen, mor til Emmeli
 • Menigt medlem; Vic Jacobsen, mor til Neel og Nora
 • 1. Suppleant; Jesper Buchwald, far til Kaya
 • 2. Suppleant: Mette Ottesen, mor til Alfred

Personalets repræsentanter i bestyrelsen er Randi, Rikke, Anja og Anne Mette.