Værdifulde Værdier

Værdierne bruger vi til at huske, hvem vi er, og hvad vi vil

Vores værdiord er:

  • Tryghed
  • Oplevelser
  • Forskellighed
  • Følelser
  • Selvværd

De enkelte ord adskiller sig nok ikke særligt meget fra vores kollegainstitutioner i kommunen og i landet. Det er ikke så mærkeligt. For værdiordene afspejler det samfund, vi alle er en del af, og som vi ønsker vores børn kan videreføre.

Udeliv som samspilspartner

Det er måden vi vælger at udmønte værdiordene på, at forskellene viser sig.
I Skovbørnehuset har vi valgt udelivet som vores samspilspartner.
Man kan sige at udelivet sætter rammerne, muligheder og begrænsninger for, hvad vi skal lave i vores dagligdag, imens værdiordene sætter rammerne, muligheder og begrænsninger for, hvordan vi skal gøre det.
På den måde bliver udelivet og værdierne bestemmende faktorer for, hvad der sker her I vores hus.

Vi ved godt, at der er en lang række andre faktorer - såsom normeringer, økonomi, krav udefra, politiske og ideologiske strømninger, personaleforhold osv. - som også har indflydelse på dagliglivet hos os.
Men når vi har vores værdier med i vores beslutninger og handlinger, har vi en tryg fornemmelse af, at vi aldrig kommer for langt væk fra vores vej. Derfor er værdierne værdifulde.

Udover vores egne værdier efterlever vi også som medarbejdere Slagelse Kommunes værdier:

  • Modig
  • Tydelig
  • Kompetent
  • Med glæde
Siden er sidst opdateret 8. oktober 2020