Velkomst ved Henrik

Velkommen til Skovbørnehuset, der er en kommunal natur- og skovinstitution

I Skovbørnehuset har vi omkring 120 børn fordelt på 2 vuggestuegrupper 2 småbørnsgrupper og 2 børnehavegrupper. Men der er forandringer på vej - hør nu bare:

D. 1 Januar 2019 tager vi vores nye tilbygning i brug, og så sker der ting og sager. Også mere end jeg kan få med her. Men det bliver godt - lad mig nævne et par ting:

Det nye byggeri er fint tilpasset det oprindelige, og inden længe vil det fremstå som en helhed. Der rigtig god oversenstemmelse imellem det nye og det gamle - som jo ikke så gammelt endda.

Vi får en fin "bevægelse" igennem huset, idet vuggestuen er i den ene ende og de ældste i den anden. Børnene vokser så at sige op igenem bygningen, og det er nemt både inde og ude at se og følge med i de børn der er ældre end en selv. Dem som er spændende rollemodeller og som man måske snart skal til at være en del af.

Vi har heldigvis rigeligt plads både inde og ude, og selvom vi bliver mange mennesker, kommer huset til at fungere i mindre enheder og miljøer. 

Der er heldigvis også meget der ikke skal forandres selvom vi bliver større -det har vi arbejdet målrettet for at bevare fra start af:

Skovbørnehuset pædagogik er Rudolf Steiner inspireret. Kort fortalt betyder det, at vi afholder 6 årstidsfester, har en daglig, ugentlig og årlig rytme. Børnene får fortalt eventyr og historier. Vi voksne er forbilleder for børnene, går foran med et godt eksempel Vi arbejder med praktiske ting, som børnene kan deltage i eller efterligne i deres leg. Vores syn på børns ret til leg og vores forståelse af læringsprocesser er også inspireret heraf.

Skovbørnehuset har indkøbt møbler, inventar og legetøj, hvor plastik og andre kunststoffer om muligt ikke indgår.
Legetøjet er begrænset både inde og ude, da vi lægger op til udvikling af børnenes fantasi og kreativitet.

Udelivet er i fokus lige fra barnet er i vuggestue til det slutter i førskolegruppen. Vuggestuebørnene er ude hver formiddag, helst hele året. Mest på vores meget store legeplads sammen med børnehavebørnene eller på tur i nærområdet. Måske i vores Christiania cykler, som vi har to af.

De ældste vuggestuebørn sover i vores uopvarmede krybberum og de yngste i barnevogn udenfor.
Vuggestuebørnene er også ude om eftermiddagen en stor del af året.
Børnehavebørnene er ude fra ca. 9,30 til frugttid, når det er vinter. Resten af året er børnene ude fra ca. 8,30 og resten af dagen.
Så er vi dels ude i vores kæmpe legelandskab, i nærområdet eller på længere ture. 

Børnene i småbørnsgrupperne og i børnehaven kører på skift med vores bus til de mange fine udflugtsmål der findes i Slagelse og omegn. Bussen har plads til 30 passagerer. Den kører hver dag, og er et fantastisk supplement til de i forvejen gode rammer vi har.

Hver fredag har vi maddag, hvor vi laver mad i vores bålkøkken eller indendørs i køkkenet der.

Vi lægger op til et stort forældreengagement, og har en meget aktiv forældrebestyrelse og ligeledes en aktiv og engageret forældregruppe der bakker os og Skovbørnehusets pædagogiske praksis op. Det er vi glade og taknemmelige for.

Institutionen er oprindeligt startet i oktober 1993 med 40 børnehavebørn. I 1996 udvidede vi med 2 vuggestuegrupper og i 1998 med 1 børnehavegruppe. I 2004 fik vi vores første bus "Rumpetrolden", så der var plads til endnu en børnehavegruppe.
I 2011 blev vi opsagt på Stadionvej pga. udbygning af sygehuset og psykiatrien. 1. januar 2012 flyttede vi derfor til vores nye Skovbørnehus på Valmuevej. Her har vi en naturlegelandskab på hele 18.000 m2, som er og indeholder vores vigtigste pædagogiske aktiver.
Vores institution opfylder derfor rigeligt alle krav i forhold til lokaler, m2. og andre gældende regler.

Henrik Graae

Leder af Skovbørnehuset

Siden er sidst opdateret 27. september 2018