Nyhedsbrev april

Vi har haft besøg af hanen Henning og haren Holger

Lidt om vejret

Det har været et rigtig vådt og mørkt vejr siden jul. Jeg beundrer medarbejderne, der dagligt har skiftet  børnenes tøj, når de er blevet gennemblødt, op til flere gange om dagen. Børnene har som sædvanlig nydt at kunne lege i de store vandpytter.

Bedst som vi troede, at nu var det gode vejr på vej, ja så blev det igen koldt og vådt, rigtig aprilsvejr 

Legepladsen

Som det kan ses er udekøkkenet under kraftig ombygning, det tager sin tid, men skal nok blive rigtig godt. Formålet er at børnene kan deltage noget mere i madlavningen. 

Ny dato

Husk legepladsdag  den 29. april er udskudt, ny dato findes. Der vil komme indbydelse og opslag med arbejdsopgaver. Udover at få lavet nogle gode ting på legepladsen, er dagen også til hygge og samvær. 

Påskefesten

I år havde vi fået nye optrædende til vores påskesamling, hanen Henning og haren Holger, se billeder ved indgangsdøren.

Børnene er meget begejstrede for deres besøg og alle de gode sange og rim og remser, de sætter i gang. Ellers har børnene haft travlt med hemmeligheder, farvning og maling af æg, både til udsmykning og til påskefesten, hvor vi triller æg.

Påskeharen har også fået sin rede med gulerødder og har kvitteret med Tinas hjemmelavede påskeæg. En rigtig dejlig årstidsfest, som sluttede med en stor påskefrokost. 

Affaldsindsamling 2015

Nu er affaldsugen så i gang, tak for rigtig meget affald. Det er en uge, hvor børnene lærer, hvor vigtigt det er at passe på vores natur. De får desuden lært at sortere affaldet korrekt. Som en sidegevinst har de også lavet sjove kunstværker af affaldet ”genbrugskunst”.

Som I kan se på opslag, slutter affaldsugen på mandag, hvor alle forældre inviteres til fernisering og en kop kaffe/te kl. 14.30 -16.00. 

Møde for nye forældre

Torsdag den 7. maj kl. 16.30-17.30 inviteres nye forældre til fyraftensmøde. Birgit fortæller om vores dagligdag og pædagogik, repræsentanter fra forældrebestyrelsen fortæller om at være forældre i Skovbørnehuset. Invitation følger. 

Bedsteforældredag – ”Blomstens dag”

Torsdag den 21. maj inviteres bedsteforældre til at deltage i ”Blomstens dag”.

Det vil foregå om formiddagen, hvor hvert barn må have en blomst med. Der vil blive budt på kage og kaffe/te.

Mere om dagen, se opslag senere. 

Medarbejdernyt

Kristian på barselsorlov til 17. maj.
Jane på forældreorlov frem til 8. maj.
Mary fortsætter til udgangen af året. 

Børn, forældre, medarbejdere og jeres familier

ønskes et rigtig godt forår. 

Med venlig hilsen 
Birgit