Ved Bisserup

En af de længere Ture

Ved Bisserup finder man - udover de lange strækninger med strand - Christiansholms plantage, der ligger i forlængelse af stranden.
Vi har for nylig fundet en vej bagom plantagen, hvor vi kan parkere i nærheden af et særligt godt strandlegested og med naturlegepladsen i skoven lige i nærheden.

Legestedet ved stranden er et græsområde med tæt krat og skrænter omkring. Så udover havet og legemulighederne her, er der også masser af klatresteder og steder, hvor man kan gemme sig. Stedet er sådan lidt nede i en gryde, derfor er her læ og området ligger i sol, når den ellers er fremme.
Det er et legested, hvor børnene hurtigt fordeler sig over et stort område.
Vi kan have glæde af tov, spande, skovle og naturting her, ligesom vi også kan bruge vores aktivitetskasser.

Er der for koldt ved stranden, kan vi gå til naturlegepladsen. Og det er slet ikke nogen mindre god tur.
Også her er vi sådan lidt nede i en gryde, omkranset af bl.a. granskov og store gamle træer. Naturskolen har nogle bygninger her, så der er både vand og toilet, som er tilgængeligt det meste af året.
Der er for nylig blevet byget en bålhytte. Den er både god at lege i og også meget dejlig at trække ind i på en kold vinterdag. 
Området er både stort og overskueligt, hvilket gør at vi voksne kan fordybe os med en mindre gruppe børn, uden at skulle være bekymrede for de øvrige.

Det at kunne fordybe sig med børnene er vigtigt at få tid til. Det er her vi har mulighed for at komme mere tæt på børnene, lytte til dem og opleve, hvad der optager dem.
Der er gode betingelser for en nærværende stund, som kan bruges til at arbejde med noget sammen, eller bare tale sammen.
Vi har flere børn som både har brug for, men også bare synes det er rart, at vi har god tid til sammen med dem. Det er en tryg måde, at kunne komme til føle sig hjemme i et stort og måske for dem uoverskueligt område, eller at få mod til at finde nogle legekammerater.