Tæt på og Langt fra

Tankerne bag Legelandskabets udtryk

Steder til fordybelse og steder til fuld fart. Steder til fællesskab og steder til at være alene en tid. Steder til nærvær og tryghed og steder på kanten. Steder til at udforske verden og steder til at udforske sig selv. Steder til at lære noget og steder til at bruge det man har lært. Masser af steder til et godt børneliv. Vores Legelandskab skal rumme og byde på det hele - og det er slet ikke svært. Vi har god plads i tanker og rum.

Som udgangspunkt har vi en opdeling af legelandskabet i "Tæt på" og "Langt fra" - huset.

I det område man først træder ud i, har vi bygget legemiljøer, der skal være overskuelige og lige til at gå i gang med. Sandkasser og legehuse, det kan enhver finde aktivitet i.

Et hak længere ude, har vi bygget steder hvor vi voksne nemt kan være aktive og møde børnene i fælles gøremål. Værkstedet, Arenaen, Udekøkkenet, Bålstedet og Køkkenhaverne finder du her.

Længere ude i næste hak, har vi områder med hængekøjer, vores motorikbane, bakkerne og musikstedet. Her er der stadig spor af, at der har været nogle voksne der har haft en hensigt med indretningen.

Men i næste hak er det helt overladt til børnene at definere og skabe legemiljøerne. Ude i det vilde vildnis laves der huler og stier i den tætte bevoksning. Her kan man med garanti finde steder hvor man kan lege i fred og blive helt væk - på en tryg måde.

Siden er sidst opdateret 3. september 2013